Produkty

Platforma cyfrowa

lekarze mogą teraz przesyłać szczegółowe dane dotyczące próbek, jak nigdy wcześniej. Można teraz udostępniać histopatologom wszystko; od zdjęć po filmy wideo, rysunki, poprzednie rozpoznania i wstępne wyniki w celu zapewnienia możliwie najwyższego poziomu rozpoznania. Nasza platforma z zaszyfrowanymi danymi oraz wysoce bezpieczne bazy danych zapewniają bezproblemową komunikację między lekarzem rezydentem, ośrodkiem lub szpitalem a laboratorium, co zapewnia bezpieczniejszy, szybszy i bardziej niezawodny sposób uzyskiwania końcowych wyników badań pacjentów. Każdy może uzyskać natychmiastowe aktualizacje dotyczące stanu próbki od momentu pobierania próbek aż po rozpoznanie.

Inteligentny pojemnik

obecnie próbki pacjentów muszą być ręcznie przepakowywane do różnych pojemników i ponownie znakowane bezpośrednio po dostarczeniu do laboratorium. Nasze pojemniki na próbki zawierają wbudowane filtry, które umożliwiają zautomatyzowane wbudowanie w kasetki biopsyjne. Dzięki temu próbka przez cały czas pozostanie w pojemniku, a każdy z pojemników zawiera unikalny identyfikator, który ułatwia przesyłanie danych, śledzenie ich oraz sterowanie procesem ich przetwarzania. W skrócie: pomyłki, zanieczyszczenia i nieprawidłowe umiejscawianie próbek należą już do przeszłości.

Urządzenie do automatyzacji

dzięki maszynie opracowanej przez firmę inveox można dokonywać jednoczesnego załadunku i przetwarzania dziesiątek pojemników na próbki. Maszyna dokonuje identyfikacji próbki, wykonuje zdjęcie tkanki w celu zapewnienia dalszej dokumentacji oraz usuwa formalinę podczas przenoszenia próbki do kasetki biopsyjnej. Następnie opatrzona tym samym numerem identyfikacyjnym, co pojemnik na próbki, kasetka biopsyjna zostaje wydana z maszyny w formie gotowej do dalszego przetwarzania. Wszystko to zapewnia laboratorium i technikom wyższy przerób próbek, co umożliwia skoncentrowanie się na cenniejszych zadaniach.

Poza funkcją przygotowania próbek maszyna jest wyposażona w moduł do rozpoznawania obrazów. Zastosowanie wysoce czułych kamer przemysłowych w połączeniu ze specjalnymi algorytmami otwiera nowe drzwi dla całego procesu wprowadzania próbek. Dane histopatologiczne są poddawane digitalizacji, automatyzacji i pierwszemu pogrupowaniu. Umożliwia to zastosowanie eksploracji danych, sztucznej inteligencji oraz otwiera drzwi do prawdziwie spersonalizowanej terapii.