Pathologie 4.0 ©

Trzy elementy dla bezpieczeństwa

System składa się z trzech elementów, których używać można również niezależnie od siebie: inteligentnego pojemnika na próbki dla biopsji, urządzenia do automatycznego wprowadzania próbek oraz bezpiecznej platformy online, ułatwiającej komunikację między lekarzem a laboratorium patologicznym.

Platforma internetowa

Lekarz, który wysyła materiał, przekazuje patologowi informacje na jej temat (np. zdjęcia, filmy, rysunki, wstępne ustalenia, itp.), które teraz można przesyłać przez platformę cyfrową opartą na bazie danych o wysokim poziomie bezpieczeństwa. Nasz platforma z zakodowanymi danymi umożliwia płynną komunikację między przesyłającym materiał lekarzem a laboratoriami patologicznymi oraz aktualizacje statusu próbki w czasie rzeczywistym – od przesłania próbki do diagnozy.

Inteligentne pojemniki na próbki

Obecnie próbki pacjentów muszą być w laboratoriach patologicznych ręcznie przepakowywane do innych pojemników i ponownie oznaczane. inveox dostarcza pojemniki na próbki ze zintegrowanymi filtrami, które umożliwiają automatyczne zebranie ich w kasetkach biopsyjnych. Dzięki temu próbka zawsze pozostaje w pojemniku. Pomieszane próbki i ich zanieczyszczenia to już przeszłość. Aby ułatwić przepływ danych, śledzenie i sterowanie procesem każdy pojemnik na próbki posiada unikalny numer identyfikacyjny.

Urządzenie automatyzacyjne

Dzięki opatentowanemu urządzeniu inveox można ładować i przetwarzać dziesiątki pojemników z próbkami jednocześnie. Urządzenie identyfikuje próbkę, robi zdjęcie tkanki do dalszej dokumentacji i dodatkowych ustaleń i usuwa formalinę. Następnie kasetka biopsyjna – zakodowana przy użyciu tego samego numeru identyfikacyjnego co pojemnik na próbki – opuszcza urządzenie i jest gotowa do dalszego przetworzenia. Takie przyspieszenie wprowadzenia próbek oznacza większą wydajność, jako że laboratorium i technicy mogą skupić się na zadaniach przynoszących wzrost wartości dodanej. Zwłaszcza, że dzięki zautomatyzowanemu usuwaniu formaliny tworzone jest bezpieczniejsze środowisko pracy w laboratorium.
Poza przygotowywaniem próbek urządzenie wyposażone jest w moduł rozpoznawania obrazów. Wykorzystanie wysoce czułych kamer przemysłowych w połączeniu ze specjalnymi algorytmami daje nowe możliwości w procesie wprowadzania próbek. Przykładowo urządzenie łączy oznaczoną kodem QR próbkę z danym pacjentem i wykrywa cechy tkanki – i po raz pierwszy gromadzenie danych jest scyfryzowane, zautomatyzowane i zorganizowane do wykorzystywania w przyszłości.