Pathologie 4.0 © – Cyfrowe,
Zautomatyzowane Laboratorium Przyszłości

inveox to laboratoria patologiczne, w których dążymy do cyfryzacji i automatyzacji. Podnosimy w ten sposób bezpieczeństwo i wiarygodność diagnostyki nowotworów, jednocześnie zwiększając efektywność i wydajność laboratoriów.

Wielu ludziom słowo „patologia” kojarzy się z autopsjami, jednakże sednem patologii jest ratowanie życia.

Co sekundę w ciągu życia osoby zostanie u niej rozpoznany przynajmniej jeden nowotwór. Poza innymi badaniami podstawą diagnozy jest analiza próbki tkanki z ciała pacjenta(biopsja).

Kilkusetletni problem

Obecnie próbki, po dotarciu do laboratorium, muszą być ręcznie przepakowywane do nowych pojemników i ponownie oznaczane w celu ich przetworzenia przed oceną patologa. Często zdarza się, że jakiekolwiek nieprawidłowości mające miejsce przy wprowadzeniu materiału zakłócają prawidłowy cykl dalszej pracy przez cały proces. Co roku tylko w Niemczech setki pacjentów otrzymają błędną diagnozę lub zostaną poddani nieprawidłowemu leczeniu z powodu fałszywie pozytywnych lub fałszywie negatywnych wyników laboratoryjnych, co potencjalnie może mieć dla nich konsekwencje – poczynając od negatywnego wpływu psychospołecznego, a kończąc na zgonie.

Po raz pierwszy znaleziono rozwiązanie

Wprowadzenie próbek często uznawane jest za piętę achillesową histopatologii i od dekad stanowiło znaczące wyzwanie dla laboratoriów na etapie przedanalitycznym. inveox tworzy innowacyjne rozwiązania z zakresu wprowadzania i przygotowywania próbek, by tym wyzwaniom sprostać. Od momentu biopsji do analizy preparatu dążymy do stawiania szybkich i wiarygodnych diagnoz nowotworów w scyfryzowanym, w pełni zautomatyzowanym i zintegrowanym procesie histopatologicznym. Pomagamy ludziom – swoim pacjentom, ich krewnym, lekarzom, technikom laboratoryjnym czy innym osobom, na które inveox ma bezpośredni lub pośredni wpływ.
Próbka po próbce.