Zespół

Maria Sievert

współzałożyciel, dyrektor naczelny


team_maria
Maria Sievert

Wypełniając swoją misję automatyzacji histopatologii, Maria Sievert stworzyła w 2017 r. wraz ze swoim partnerem biznesowym i mężem Dominikiem Sievertem, który także jest dyrektorem naczelnym, firmę inveox z siedzibą w Monachium, zajmującą się technologiami medycznymi.

Inveox, kierowana przez Marię i Dominika, zdobyła szereg nagród, w roku 2018 znalazła się na liście „najbardziej obiecujących start-upów” magazynu Forbes i uczestniczyła w programach rozwoju, takich jak Program Rozwoju Texas Medical Center w Houston w USAczy też Niemiecki Program Rozwoju Nauk Biologicznych w Bostonie w USA. Od roku 2019 spółka jest także członkiem Światowego Forum Ekonomicznego.

Jako odnoszący sukcesy przedsiębiorca Maria stała się wzorem dla kobiet zakładających firmy. Magazyn Technology Review uznał ją za jednego z najlepszych innowatorów poniżej 35. roku życia, a Edition F nazwał jedną z „25 kobiet, których wynalazki zmieniająnasze życie”. Maria zasiada także w Radzie Doradczej TUM School of Management i jest blisko związana z uczelnią jako absolwentka uczestnicząca w programie Manage&More Unternehmer TUM.

Zanim założyła inveox, była kierownikiem projektów w Grupie BMW w Dziale Nowych Danych Cyfrowych i Modeli Biznesowych. Posiada stopień magistra zarządzania ze specjalizacją w zakresie przedsiębiorczości oraz stopień licencjata inżynierii wodno-lądowej, uzyskane na Politechnice w Monachium (TUM).


Dominik Sievert

współzałożyciel, dyrektor naczelny


team_dominik
Dominik Sievert

Dominik Sievert gründete das Münchner Medtech-Unternehmen inveox im Jahr 2017 mit dem Ziel, die Sicherheit und Zuverlässigkeit von Krebsdiagnosen zu verbessern und die Prozesse in der Histopathologie zu digitalisieren und zu automatisieren. Die Unternehmensführung teilt sich Dominik mit seiner Geschäftspartnerin, Mitgründerin und Ehefrau Maria Sievert. In den vergangenen Jahren gewann inveox zahlreiche Auszeichnungen, schaffte es 2018 auf die Forbes-Liste der „vielversprechendsten Start-ups“ und nahm an bekannten Accelerator-Programmen teil, darunter der Texas Medical Center Accelerator in Houston, USA, und der German Accelerator Life Sciences in Boston, USA. Seit 2019 ist inveox Mitglied des World Economic Forum.

Dominik ist vielfach ehrenamtlich engagiert – unter anderem ist er Mitglied des Regionalausschusses der Industrie- und Handelskammer im Landkreis München. Als anerkannter Branchenexperte ist Dominik Speaker bei Konferenzen, Präsentationen und Podcasts zu vielfältigen Digital-Health-Themen und teilt seine Erfahrungen als Start-up-Gründer.

Vor der Gründung von inveox war Dominik zunächst über drei Jahre bei Roche Diagnostics Deutschland und später bei der Patentanwaltskanzlei PATENTSHIP tätig.Er hat einen Master in Molekularer Biotechnologie sowie in Management der Technischen Universität München (TUM). Während seines Studiums war Dominik Stipendiat des angesehenen Manage&More-Programms des Gründungszentrums UnternehmerTUM, mit dem er als Mentor und Speaker heute noch in enger Partnerschaft verbunden ist.

Inveox ist stolz darauf, ein vielfältiges Team aus über 20 verschiedenen Nationalitäten aufgestellt zu haben. Jeden Tag sehen wir den immensen Nutzen, den das Zusammenbringen von Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen undeinzigartigen Perspektiven mit sich bringt. Als Teil unseres Engagements für Innovation und Vielfalt hat bei inveox jeder Mensch die gleiche Chance, zu führen, voranzukommen und zu wachsen. Möchtest Du ein Teil unseres Teams werden? Besuche unsere Karriereseite für weitere Informationen.


team_maria
Team inveox

Jesteśmy w inveox dumni z naszego różnorodnego zespołu, który tworzą przedstawiciele ponad 20. różnych narodowości. Codziennie widzimy ogromne korzyści płynące ze współpracy osób różnego pochodzenia, z których każda posiada swój własny, niepowtarzalny punkt widzenia. W inveox stawiamy na innowację i różnorodność, dlategokażdy ma takie same szanse, by przewodzić innym, iść naprzód i się rozwijać. Chcesz dołączyć do naszego zespołu? Więcej informacji znajdziesz w zakładce Kariera.