Polityka prywatności

 1. Informacje podstawowe

Niniejsza polityka prywatności ma na celu poinformowanie użytkowników tej strony internetowej o charakterze, zakresie i celu gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych przez naszą stronę internetową. Bardzo poważnie traktujemy ochronę Państwa danych osobowych i traktujemy Państwa dane osobowe jako poufne oraz zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych i niniejszą polityką prywatności. Ponieważ nowe technologie i ciągły rozwój tej strony internetowej mogą prowadzić do zmian w niniejszej polityce prywatności, zalecamy, regularne zapoznawanie się z polityką prywatności..

 1. Dostawca/osoba kontaktowa

Za gromadzenie i przetwarzanie Państwa danych osobowych na tej stronie internetowej odpowiedzialny jest dostawca i organ ds. ochrony danych osobowych:

inveox GmbH
Lichtenbergstraße 8, 85748 Garching bei München
+49 89 / 57 84 76 01
Siedziba i Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Monachium HRB 231617
Więcej informacji można znaleźć w stopce.

Inspektorem Ochrony Danych administratora danych jest:

Dr. Sebastian Kraska
Marienplatz 2, 80331 München
email@iitr.de

 1. Gromadzenie danych

Za każdym razem, gdy odwiedzana jest nasza strona internetowa, nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z systemu komputerowego komputera uzyskującego dostęp. Na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu gromadzimy następujące dane (art. 6 ust. 1 lit. f RODO): Odwiedzona strona internetowa, czas dostępu, ilość przesłanych danych, używana przeglądarka, używany system operacyjny, używany adres IP. Dane te są protokołowane w formie anonimowej.

 1. Stosowanie plików cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje tzw. pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w urządzeniu, za pomocą którego można uzyskać dostęp do naszej strony internetowej. Umożliwiają one jednoznaczną identyfikację przeglądarki w momencie ponownego wywołania strony internetowej. Ciasteczka (cookies) są używane do projektowania naszej strony internetowej w sposób przyjazny dla użytkownika. Bez ich użycia, różne funkcje naszej strony internetowej mogą nie być oferowane, ponieważ są one niezbędne do ponownego rozpoznania po zmianie strony. Ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ustawienia językowe są przechowywane i przesyłane jako dane. Żaden profil użytkownika nie jest tworzony za pomocą technicznie niezbędnych plików cookie zebranych danych użytkowych. Cookies są przechowywane na Państwa własnym urządzeniu i są przesyłane stamtąd na naszą stronę internetową. Daje to użytkownikowi kontrolę nad korzystaniem z plików cookie. Poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej można wyłączyć lub ograniczyć transmisję i usunąć już zapisane pliki cookie. Dezaktywacja plików dla naszej strony internetowej może skutkować ograniczeniami w korzystaniu z jej funkcji.

 1. Google Analytics

Na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu niniejsza strona internetowa w celu optymalizacji i analizy naszych usług online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. RODO wykorzystuje usługę „Google Analytics”, którą świadczy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Usługa (Google Analytics) wykorzystuje pliki tekstowe „cookies”, które są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym. Informacje zbierane przez pliki cookie są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. W zasadzie Stany Zjednoczone nie mają poziomu ochrony danych porównywalnego z poziomem ochrony danych w Unii Europejskiej. Google podlega jednak UE-US-Privacy-Shield. Privacy Shield jest umową pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, której celem jest zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w Stanach Zjednoczonych. W odniesieniu do tej strony internetowej obowiązuje anonimizacja IP. Adres IP użytkownika jest skracany w państwach członkowskich UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w innych państwach będących stronami umowy. Tylko w indywidualnych przypadkach adres IP jest początkowo przesyłany bez skrótów do serwera Google w USA, a następnie tam skracany. Poprzez to skrócenie osobiste odniesienie do Twojego adresu IP nie ma miejsca. Adres IP użytkownika przekazywany przez przeglądarkę internetową nie jest łączony z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Zgodnie z warunkami porozumienia o przetwarzaniu danych zlecenia, które zawarliśmy z Google Inc. jako operator strony internetowej, Google Inc. wykorzystuje zebrane informacje do sporządzenia analizy korzystania ze strony internetowej i aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia usług związanych z korzystaniem z Internetu.

Dane zbierane przez Google w naszym imieniu są wykorzystywane do oceny i optymalizacji korzystania z naszych usług online przez użytkowników. Dalsze informacje można znaleźć w Polityce prywatnościGoogle Analytics.

Masz możliwość zablokowania zapisywania plików cookie na Twoim urządzeniu poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w przeglądarce. Nie gwarantuje się, że wszystkie funkcje tej strony internetowej będą dostępne bez ograniczeń, jeśli przeglądarka nie zezwala na pliki cookie.

Ponadto można użyć wtyczki do przeglądarki, aby zapobiec wysyłaniu do Google Inc. i wykorzystywaniu przez Google Inc. informacji zbieranych przez pliki cookie (w tym adresu IP użytkownika). Poniższy link przekieruje Cię do odpowiedniej wtyczki opt-out.

 1. Informacje dotyczące ochrony danych w procesie rekrutacyjnym

Przetwarzamy dane kandydata tylko do celów i w ramach procesu rekrutacyjnego zgodnie z wymogami prawnymi. Przetwarzanie danych kandydata odbywa się w celu wypełnienia naszych (przed)umownych zobowiązań w ramach procesu rekrutacyjnego w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b RODO art. 6 ust. 1 lit. f. RODO, o ile przetwarzanie danych staje się dla nas konieczne, np. w ramach postępowania prawnego (w Niemczech obowiązuje dodatkowo § 26 BDSG). Proces rekrutacyjny wymaga, aby kandydaci udostępnili nam dane kandydata. Jeśli oferujemy formularz online, niezbędne dane kandydata są oznaczone, w przeciwnym razie wynikają one z opisu stanowiska pracy i zasadniczo zawierają dane osobowe, adresy pocztowe i kontaktowe oraz dokumenty należące do rekrutacji, takie jak list motywacyjny, życiorys i świadectwa. Ponadto kandydaci mogą dobrowolnie przekazać nam dodatkowe informacje. Składając aplikację, kandydaci wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych dla celów procesu rekrutacyjnego zgodnie z rodzajem i zakresem określonym w niniejszej polityce prywatności. Jeżeli w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO przekazane zostaną w ramach procesu rekrutacyjnego dobrowolnie specjalne kategorie danych osobowych, będą one również przetwarzane zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. b RODO (np. dane dotyczące stanu zdrowia, takie jak status osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności lub pochodzenie etniczne). Jeżeli w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO kandydaci zostaną poproszeni o przekazanie w ramach procesu rekrutacyjnego specjalnych kategorii danych osobowych, będą one również przetwarzane zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO (np. dane dotyczące stanu zdrowia, takie jak status osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności lub pochodzenie etniczne). W razie potrzeby kandydaci mogą składać wnioski za pośrednictwem formularza online na naszej stronie internetowej. Dane będą przesyłane do nas zaszyfrowane, zgodnie z aktualnym stanem techniki. Ponadto, kandydaci mogą przesłać nam swoje aplikacje pocztą elektroniczną. Należy jednak pamiętać, że wiadomości e-mail zazwyczaj nie są wysyłane w formie zaszyfrowanej i że sami kandydaci muszą się upewnić, że są one zaszyfrowane. W związku z tym nie możemy przejąć odpowiedzialności za ścieżkę transmisji aplikacji pomiędzy nadawcą a odebraniem na naszym serwerze i dlatego zalecamy korzystanie z formularza online lub wysyłki pocztowej. Zamiast składać wniosek za pośrednictwem formularza online i poczty elektronicznej, kandydaci nadal mają możliwość przesłania wniosku pocztą. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia aplikacji, dane przekazane przez kandydatów mogą być przez nas dalej przetwarzane dla celów stosunku zatrudnienia. W przeciwnym razie, jeśli aplikacja na stanowisko pracy nie zostanie rozpatrzona pozytywnie, dane kandydata zostaną usunięte. Dane kandydata zostaną również usunięte w przypadku wycofania aplikacji, do czego kandydaci są uprawnieni w dowolnym momencie. Z zastrzeżeniem uzasadnionego wycofania kandydata, dane zostaną usunięte po upływie sześciu miesięcy, abyśmy mogli odpowiedzieć na wszelkie dalsze pytania dotyczące rekrutacji i wypełnić nasze zobowiązania w zakresie dostarczenia dowodów zgodnie z ustawą o równym traktowaniu. Faktury za zwrot kosztów podróży będą archiwizowane zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

 1. Obecność online w mediach społecznościowych

Prowadzimy konta w sieciach i platformach społecznościowych, aby móc komunikować się z aktywnymi tam klientami, zainteresowanymi stronami i użytkownikami oraz informować ich o naszych usługach. Przy wywoływaniu poszczególnych sieci i platform obowiązują warunki handlowe i wytyczne dotyczące przetwarzania danych obowiązujące u ich operatorów. O ile w naszej polityce prywatności nie określono inaczej, przetwarzamy dane użytkowników, którzy komunikują się z nami w ramach sieci i platform społecznościowych, np. publikują wpisy na temat naszej obecności online lub wysyłają nam wiadomości.

 1. Newsletter

8.1 Informacje ogólne

Za pomocą poniższych wskazówek informujemy o treści naszego newslettera, jak również o procedurze rejestracji, wysyłki i oceny statystycznej oraz o przysługujących prawach sprzeciwu. Zapisując się do naszego newslettera, zgadzasz się na otrzymanie i na opisane procedury. Treść newslettera: Wysyłamy newsletter, wiadomości e-mail i inne elektroniczne powiadomienia zawierające informacje reklamowe (zwane dalej „newsletterami”) tylko za zgodą odbiorcy lub za zgodą prawną. Jeżeli treść newslettera jest szczegółowo opisana w ramach rejestracji, ma ona decydujące znaczenie dla zgody użytkownika. Ponadto, nasze newslettery zawierają informacje o naszych usługach i o nas.

Opcja podwójna i protokołowanie: Rejestracja do naszego newslettera odbywa się w tzw. procedurze double opt in. Tzn. po rejestracji otrzymasz wiadomość e-mail, w której zostaniesz poproszony o potwierdzenie rejestracji.

To potwierdzenie jest konieczne, ponieważ nikt nie może zarejestrować się na cudze adresy e-mail. Rejestracje do newslettera są protokołowane, aby móc udowodnić proces rejestracji zgodnie z wymogami prawnymi. Obejmuje to zapisanie czasu rejestracji i potwierdzenia oraz adres IP. Również zmiany danych zapisanych u usługodawcy wysyłkowego są protokołowane. Aby zapisać się do newslettera wystarczy wpisać swój adres e-mail. Opcjonalnie prosimy o podanie imienia i nazwiska w newsletterze w celu umożliwienia osobistego zwrócenia się do danej osoby. Wysyłka newslettera i związany z nim pomiar skuteczności będzie się opierać na zgodzie odbiorców zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, art. 7 RODO w związku z § 7 ust. 2 nr 3 UWG ( ustawy o ochronie przed nieuczciwą konkurencją) lub, jeśli zgoda nie jest wymagana, na naszych prawnie uzasadnionych interesach dotyczących marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z § 7 ust. 3 UWG. Procedura rejestracji jest protokołowana na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jesteśmy zainteresowani korzystaniem z przyjaznego dla użytkownika i bezpiecznego systemu newslettera, który służy zarówno naszym interesom biznesowym, jak i oczekiwaniom użytkownika, a także pozwala nam przedstawić dowody wyrażenia zgody. W każdej chwili możesz odwołać zgodę na otrzymywanie naszego newslettera, wycofując ją. Link do wypowiedzenia newslettera znajduje się na końcu każdego newslettera.

Możemy przechowywać adresy e-mail wykluczone z subskrypcji przez okres do trzech lat na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów zanim je usuniemy, aby móc udowodnić uprzednio udzieloną zgodę.

Przetwarzanie tych danych jest ograniczone do celu ewentualnej obrony przed roszczeniami. Indywidualny wniosek o usunięcie jest możliwy w dowolnym momencie, pod warunkiem, że wcześniejsze istnienie zgody zostanie potwierdzone w tym samym czasie.

8.2. Newsletter-Mailchimp

Newslettery są wysyłane przez serwis pocztowy „MailChimp”, platformę wysyłkową newsletterów amerykańskiego dostawcy Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. Polityka prywatności usługodawcy wysyłkowego jest dostępna tutaj: https://mailchimp.com/legal/privacy/. The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp jest certyfikowany zgodnie z Porozumieniem Privacy-Shieldi w ten sposób oferuje gwarancję zgodności z europejskim poziomem ochrony danych. Usługodawca wysyłkowy jest zatrudniany na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz umowy o przetwarzanie zlecenia zgodnie z art. 28 ust. 3 zd. 1 RODO. Usługodawca wysyłkowy może wykorzystywać dane odbiorcy w formie pseudonimowej, tzn. bez przyporządkowania ich użytkownikowi, w celu optymalizacji lub poprawy własnych usług, np. w celu technicznej optymalizacji wysyłki i prezentacji newslettera lub w celach statystycznych. Usługodawca wysyłkowy nie wykorzystuje jednak danych naszych odbiorców newslettera do samodzielnego pisania do nich lub przekazywania ich danych osobom trzecim.

8.3. Pomiar skuteczności newslettera

Newsletter zawiera tzw. „webbeacon”, czyli plik wielkości piksela, który jest pobierany z naszego serwera podczas otwierania newslettera lub, jeśli korzystamy z usług usługodawcy wysyłkowego, z jego serwera. W ramach tego wywołania zbierane są najpierw informacje techniczne, takie jak informacje o przeglądarce i systemie użytkownika, jak również adres IP i czas wywołania. Informacje te są wykorzystywane do technicznego udoskonalenia usług na podstawie danych technicznych lub grup docelowych oraz ich zachowania podczas odczytu na podstawie wywoływanych miejsc (które można określić za pomocą adresu IP) lub czasów dostępu. Badania statystyczne obejmują również ustalenie, czy newslettery są otwierane, kiedy są otwierane i które linki są klikane. Ze względów technicznych informacje te mogą być przypisane do poszczególnych odbiorców newslettera. Nie jest jednak ani naszym celem, ani też – jeśli jest on wykorzystywany – celem usługodawcy wysyłkowego obserwować indywidualnych użytkowników. Oceny służą nam o wiele bardziej do rozpoznawania nawyków podczas czytania naszych użytkowników i dostosowywania naszych treści do nich lub wysyłania innych treści zgodnie z zainteresowaniami naszych użytkowników. Oddzielne anulowanie pomiaru skuteczności nie jest niestety możliwe, w takim przypadku należy wypowiedzieć abonowanie newslettera.

 1. Prawa użytkownika

Jako użytkownik masz prawo zażądać bezpłatnych informacji o tym, jakie dane osobowe zostały zapisane. Masz również prawo do poprawiania nieprawidłowych danych oraz do ograniczenia lub usunięcia przetwarzania swoich danych osobowych. Jeśli ma to zastosowanie, można również skorzystać z prawa do przenoszenia danych. Jeśli uważasz, że Twoje dane zostały przetworzone niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego.

 1. Usuwanie danych

Jeżeli Twoje żądanie nie stoi w sprzeczności z ustawowym obowiązkiem przechowywania danych (np. przechowywanie danych zapasowych), masz prawo do usunięcia danych. Przechowywane przez nas dane zostaną usunięte, jeśli nie są już potrzebne do zamierzonego celu i nie ma prawnych okresów przechowywania. Jeżeli usunięcie danych nie jest możliwe, ponieważ są one wymagane do celów prawnych, przetwarzanie danych zostanie ograniczone. W takim przypadku dane zostaną zablokowane i nie będą przetwarzane do innych celów.

 1. Prawo sprzeciwu

Użytkownicy tej strony internetowej mogą w każdej chwili skorzystać z przysługującego im prawa sprzeciwu i sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych.

 

Wersja A.2019.01, stan na lipiec 2019 r.